Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daar voor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg.

De tandartsen zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen(KRT) en het BIG-register. Zij zijn ook aangesloten bij de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)

×